Danh sách các cha chuyển nơi mục vụ 12/2020 – Giáo phận Bùi Chu

DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN NƠI MỤC VỤ THÁNG 11-12/2020
Tác giả bài viết: TGM Bùi Chu
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ  ĐANG Ở GIÁO XỨ CHUYỂN ĐẾN
1 Cha Gioan Tô Văn Dũng LÁC MÔN, Trực Hùng, TN KIÊN LAO, Xuân Tiến, XT
2 Cha Giuse Vũ Văn Đình XUÂN DƯƠNG, Xuân Hòa, XT SA CHÂU, Giao Châu, GT
3 Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp QUỸ NHẤT, Nghĩa Hòa, NH QUẦN VINH, Nghĩa Thắng, NH
4 Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc QUẦN CỐNG, Thọ Nghiệp, XT BÁO ĐÁP, Hồng Quang, NT
5 Cha Giuse Hoàng Văn Lợi LIỄU ĐỀ, Thị trấn Liễu Đề, NH ÂN PHÚ, Nghĩa Hải, NH
6 Cha Giuse Phạm Văn Phi QUẦN PHƯƠNG, Thị trấn Yên Định, HH ĐẠI ĐỒNG, Giao Lạc, GT
7 Cha Giuse Vũ Văn Phong AN BÀI, Thị Trấn Cồn, HH PHƯƠNG CHÍNH, Hải Triều, HH
8 Cha Vinhsơn Ngô Văn Quyến SA CHÂU, Giao Châu, GT QUẦN LIÊU, Nghĩa Sơn, NH
9 Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh PHÚ NHAI, Xuân Phương, XT NINH CƯỜNG, Trực Phú, TN
10 Cha Đaminh Lương Văn Thuyên HƯNG NGHĨA, Hải Hưng, HH XUÂN DƯƠNG, Xuân Hòa, XT
11 Cha Laurensô Đặng Xuân Tiến QUẦN LIÊU, Nghĩa Sơn, NH TRUNG LAO, Trung Đông, TN
12 Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn PHẠM PHÁO, Hải Minh, HH VĂN GIÁO, Nghĩa Hùng, NH
13 Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến THỨC HÓA, Giao Thịnh, GT LẠC ĐẠO, Nghĩa Lạc, NH
14 Cha Phêrô Nguyễn Văn Chương TGM, Xuân Ngọc, XT LÁC MÔN, Trực Hùng, TN
15 Cha Giuse Phạm Văn Quang KIÊN LAO, Xuân Tiến, XT GIANG LIÊU, Nghĩa Sơn, NH
16 Cha Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn ĐẠI ĐỒNG, Giao Lạc, GT KIÊN LAO, Xuân Tiến, XT
                                                                             
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ  ĐANG Ở GIÁO XỨ CHUYỂN ĐẾN
17 Cha Giuse Hoàng Văn Trường LẠC ĐẠO, Nghĩa Lạc, NH TRUNG LAO, Trung Đông, TN
18 Cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh QUẦN VINH, Nghĩa Thắng, NH PHÚ AN, Thị trấn Cát Thành, TN
19 Cha Phêrô Trần Văn Dũng PHÚ AN, Thị trần Cát Thành, TN PHÚ NHAI, Xuân Phương, XT
20 Cha Giuse Đoàn Văn Tuân LÁC MÔN, Trực Hùng, TN LẠC THÀNH, Xuân Phú, XT
21 Cha Đaminh Phạm Văn Lãm NINH CƯỜNG, Trực Phú, TN TÂN PHƯỜNG, Trực Hùng, TN
22 Cha Giuse Trần Văn Bôi BÁO ĐÁP, Hồng Quang, NT TRẠI ĐÁY, Hải Minh, HH
23 Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh LIÊN PHÚ, Hải Tây, HH LỤC PHƯƠNG, Hải Cường, HH
24 Cha Tôma Trần Mạnh Trí SA CHÂU, Giao Châu, GT RẠNG ĐÔNG, TT Rạng Đông, NH
25 Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình TRUNG LAO, Trung Đông, TN LIÊU NGẠN, Nghĩa Sơn, NH
26 Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Trung LỤC PHƯƠNG, Hải Cường, HH ĐỒNG QUỸ, Nghĩa Hồng, NH
27 Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh ĐỒNG QUỸ, Nghĩa Hồng, NH QUẦN LẠC, Nghĩa Phong, NH
28 Cha Phêrô Trần Đức Hoàn LIÊU NGẠN, Nghĩa Sơn, NH CỐC THÀNH, Nghĩa Đồng, NH
29 Cha Giuse Lại Văn Phú CỐC THÀNH, Nghĩa Đồng, NH NAM PHƯƠNG, Hải Sơn, HH
30 Cha Giuse Hoàng Văn Tới NAM PHƯƠNG, Hải Sơn, HH KÍNH DANH, Xuân Trung, XT
31 Cha Giuse Phan Văn Phong KÍNH DANH, Xuân Trung, XT NINH HẢI, Nghĩa Thắng, NH
32 Cha Giuse Vũ Duy Hưng NINH HẢI, Nghĩa Thắng, NH THÁNH DANH, Xuân Tiến, XT
33 Cha Phaolô Đinh Quang Tiến THÁNH DANH, Xuân Tiến, XT THÁNH THỂ, Thọ Nghiệp, XT
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ  ĐANG Ở GIÁO XỨ CHUYỂN ĐẾN
34 Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên THÁNH THỂ, Thọ Nghiệp, XT TGM BÙI CHU, Xuân Ngọc, XT
35 Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ GIÁO LẠC, Nghĩa Tân, NH NAM HÒA, Hải Minh, HH
36 Cha Vinhsơn Trần Văn Huân NAM HÒA, Hải Minh, HH GIÁP NĂM, Hải Ninh, HH
37 Cha Giuse Phạm Văn Quyết GIÁP NĂM, Hải Ninh, HH TÂY ĐƯỜNG, Trực Phú, TN
38 Cha Giuse Vũ Văn Đoán TÂY ĐƯỜNG, Trực Phú, TN GIÁO LẠC, Nghĩa Tân, NH
39 Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện THANH THỦY, Giao An, GT CỒN VẼ, Hải Minh, HH
40 Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh PHÚ NHAI, Xuân Phương, XT THANH THỦY, Giao An, GT
41 Cha Giuse Trần Trung Hiếu LIÊN PHÚ, Hải Tây, HH TÂY CÁT, Hải Đông, HH
42 Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh CỔ RA, Nam Cường, NT LIÊN PHÚ, Hải Tây, HH
43 Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh RẠNG ĐÔNG, TT Rạng Đông, NH CỔ RA, Nam Cường, NT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *