Đôi nét về Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu

I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

1. Bối cảnh hình thành

      Ngay khi nhận trọng trách mục tử Giáo phận Bùi Chu năm 2001, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã nghĩ đến việc xây cơ sở Đại Chủng Viện, trước hết là ý tưởng về một ngôi nhà dành cho các ứng sinh muốn theo đuổi ơn gọi linh mục. Lý do là Bùi Chu lúc ấy đang thiếu linh mục trầm trọng để có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ ngày càng tăng của giáo phận, trong khi số lượng chủng sinh gửi vào Đại Chủng Viện Hà Nội lại rất hạn chế.

Năm 2007, Đức Cha Giuse đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên khởi công ngôi nhà Đại Chủng Viện, trong khi Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi đơn lên Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng để xin lập Đại Chủng Viện mới nhằm đào tạo các chủng sinh đến từ các giáo phận Dòng (Đaminh): Bùi Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Ngày 14/02/2008, Đức cha Giuse gửi đơn thư và các tài liệu liên quan lên Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng. Thánh Bộ đã trả lời văn thư số 1308/08 với những chỉ dẫn, đề nghị sửa đổi và những bổ sung cần thiết cho quy chế để dự án được chấp nhận.

Ngày 01/6/2009, Đức cha Giuse gửi lại đơn xin và bổ sung tất cả những tài liệu cần thiết lên Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng.

Ngày 07/12/2009, ngày Lễ vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm, tin vui đã đến với giáo phận. Qua văn thư số 5202/09, Thánh Bộ đã phê chuẩn việc thành lập Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.
Với sự phê chuẩn chính thức này, sau khi đã thảo luận với các đại diện của các Giáo phận Hải Phòng, Bắc Ninh và Thái Bình, vào ngày Lễ Mẹ Dâng Con (02/02/2010), Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã ban hành sắc lệnh thiết lập Đại Chủng Viện mới.

   2. Định hướng thành lập

      Sau cuộc thảo luận thành lập Chủng viện liên giáo phận (Inter-diocesan Seminary) theo hướng dẫn của Thánh Bộ, các giáo phận liên hệ (Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình) đều bày tỏ ý muốn tiếp tục gửi chủng sinh đến Đại Chủng Viện Hà Nội như trước. Vì thế, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã quyết định thành lập Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm tại giáo phận Bùi Chu, với ý hướng là Chủng viện riêng của Giáo phận, nhưng vẫn mở cửa đón nhận các chủng sinh đến từ các giáo phận khác.

Đại Chủng Viện Bùi Chu áp dụng bản Nội Quy và Hướng Dẫn đã được Thánh Bộ phê chuẩn, và theo sát hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua văn bản “Đào Tạo Linh Mục – Định hướng và chỉ dẫn” (Ratio institutionis sacerdotalis & Ratio studiorum) ban hành ngày 11/04/2012 và Ratio mới của Bộ Giáo Sĩ ban hành năm 2016.

   3. Đấng sáng lập
      Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm.
  4. Những biến cố và các mốc lịch sử quan trọng
      – 2007 – Đặt viên đá khởi công tòa nhà I
      – 2008 – Khánh thành tòa nhà I
      – 07/12/2009 – Đức Hồng Y bộ trưởng Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc phê chuẩn chính thức việc thành lập Đại Chủng Viện tại Bùi Chu
      – 02/02/2010 – Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Bùi Chu ban hành sắc lệnh thiết lập Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
      – 2012 – Đặt viên đá khởi  công xây dựng tòa nhà II của Đại Chủng Viện
      – 29/11/2013 – Khánh thành tòa nhà II của Đại Chủng Viện, với sự tham dự của Đại Diện Tòa Thánh và các Giám Mục trong giáo tỉnh Hà Nội
      – 9/8/2017 – Ông Phó Ban Tôn Giáo chính phủ trao Quyết Định Cơ sở II Đại Chủng Viện Hà Nội thành Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
   5. Kết quả đào tạo
     – Ngoại khóa I (2010-2011): 08 chủng sinh, đã chịu chức linh mục
     – Ngoại khóa II (2011-2012): 03 chủng sinh, đã chịu chức linh mục
     – Ngoại khóa III (2012-2013): 13 chủng sinh; 9 anh em đã chịu chức linh mục
     – Ngoại khóa IV (2013-2014): 11 chủng sinh; 8 anh em đã chịu chức linh mục, 1 anh em tập vụ, 2 anh em chuyển hướng
     – Ngoại khóa V (2014-2015): 4 chủng sinh; 2 anh em đã chịu chức linh mục, 2 anh em phó tế
     Ngoài ra, còn có các lớp mục vụ cho các anh em đã tốt nghiệp Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
II. NHÂN SỰ
   1. Ban giám đốc
     – Giám đốc:        Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu
– Phó giám đốc: Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
– Văn phòng:      Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh
– Giám linh:        Cha Vinhsơn Mai Văn Kính
– Giám học:        Cha Giuse Nguyễn Văn Quynh (khoa Triết học) &
Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng (khoa Thần học)
– Giám thị:          Cha Đaminh Phan Duy Hán & Cha Giuse Vũ Đình Lâm
– Quản lý:            Cha Giuse Vũ Văn Hiếu
   2. Ban giáo sư
a. Các giáo sư thường trú
       1. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu
2. Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh
3. Cha Giuse Lê Văn Dương
4. Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
5. Cha Đaminh Phan Duy Hán
6. Cha Giuse Vũ Văn Hiếu
7. Cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp
8. Cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng
9. Cha Vinhsơn Mai Văn Kính
10. Cha Giuse Vũ Đình Lâm
11. Cha Giuse Nguyễn Văn Quynh
12. Cha Giuse Phạm Văn Thanh
13. Cha Vinhsơn Đinh Minh Thỏa
14. Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh

b. Các giáo sư ngoại trú & thỉnh giảng

1. Cha Vinhsơn Mai Văn Bảo
2. Cha Giuse Nguyễn Văn Chân
3. Cha Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
4. Cha Giuse Phạm Quốc Điêm
5. Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
6. Cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, OP
7. Cha Gioakim Đặng Văn Hội
8. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương
9. Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
10. Cha Giacôbê Nguyễn Xuân Lành
11. Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục
12. Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh
13. Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh
14. Cha Giuse Đinh Văn Nghị, OP
15. Cha Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa, OP
16. Cha Giuse Đinh Công Phúc
17. Cha GB. Trần Ngọc Sơn
18. Cha Đaminh Bùi Trung Thực
19. Cha Giuse Đỗ Văn Thực
20. Cha Vinhsơn Trần Minh Thực
21. Cha Phaolô Đinh Quang Tiến
22. Cha Giuse Dương Hữu Tình
23. Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh
24. Cha Giuse Hoàng Minh Tới
25. Cha GB. Phạm Quý Trọng
26. Cha Giuse Nguyễn Đăng Trực, OP
27. Cha Giuse Phạm Minh Tuấn
28. Cha Giuse Trần Quốc Tuyến
29. Cha Micae Phạm Văn Tương
30. Cha Giuse Nguyễn Văn Yên (Bình)

  3. Chủng sinh
Trong niên khóa 2017-2018, số chủng sinh trong chương trình đào tạo gồm 185 thầy, thuộc 8 khóa chính qui và 2 lớp ngoại khóa, trong đó có 151 thầy nội trú, 34 thầy ngoại trú, chia làm 10 lớp:
     – Lớp Tu Đức (khóa VIII): 21 chủng sinh
     – Lớp Triết I (khóa VII): 15 chủng sinh
     – Lớp Triết II (khóa VI): 20 chủng sinh (19 thuộc Bùi Chu + 1 thuộc Lạng Sơn)
     – Lớp Thử (khóa V): 27 chủng sinh
     – Lớp Thần I (khóa IV): 18 chủng sinh
     – Lớp Thần II (khóa III): 28 chủng sinh
     – Lớp Thần III (khóa II): 23 chủng sinh (18 thuộc Bùi Chu + 5 thuộc Hải Phòng)
     – Lớp Thần IV (khóa I): 26 chủng sinh
     – Lớp Mục Vụ 1: 4 chủng sinh
     – Lớp Mục Vụ 2: 3 chủng sinh.
IV. CÁC VỊ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM
      Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm (2010-2013)
VI. KẾ HOẠCH – HƯỚNG PHÁT TRIỂN
     Nhận diện mục vụ đặc thù của Giáo phận Bùi Chu tại miền Bắc, Đại Chủng Viện nhắm tới ba tiêu chí đào tạo là:
– Đào tạo toàn diện: nhân bản, thiêng liêng, tri thức, mục vụ;
– Đào tạo có chiều sâu: đời sống nội tâm gắn bó mật thiết với Chúa;
– Đào tạo hướng tới truyền giáo: sống tinh thần nghèo khó Tin Mừng và hăng say truyền giáo.
Những tiêu chí này thể hiện phần nào qua khẩu hiệu được thể hiện nơi logo của Đại Chủng Viện:
      – Tử đạo/Tận hiến: tinh thần tử đạo, sẵn sàng hy sinh phục vụ và làm chứng (hình nhành lá thiên tuế và bông lúa);
      – Thánh Mẫu: lòng sùng kính đặc biệt với Đức Mẹ, nhất là noi gương thanh bần, thánh khiết và bác ái của Mẹ (hình ảnh triều thiên, ngôi sao và Mẹ Vô Nhiễm);
      – Truyền giáo: tinh thần “Ra Khơi”, sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân (hình ảnh con thuyền).

    Tuy nhiên, đang khi vẫn lưu tâm tới tính toàn vẹn và tiệm tiến trong việc đào tạo, cập nhật định hướng của Ratio 2016 của Bộ Giáo Sĩ, Đại Chủng Viện cũng đưa ra những điểm nhấn đào tạo theo chủ đề mỗi năm như sau:

   1. Năm tu đức: chương trình đi sâu hơn vào sự thinh lặng và sống tương giao thân mật với Chúa, giúp anh em khám phá Chúa Giêsu và trong Ngài, khám phá ra sự thật về con người và ơn gọi đích thực của mình;

   2. Hai Năm Triết: Nhấn mạnh tới việc sống kỷ luật cách nghiêm chỉnh, tự giác, với tinh thần yêu mến Chúa và quý trọng ơn gọi, cụ thể hơn, là sống Nội Quy của Đại Chủng Viện cách triệt để và sâu sắc hơn. Ratio 2016 gọi đây là giai đoạn “đào tạo người môn đệ”: Ở với Chúa, đi theo Chúa và trở thành người rao giảng Tin Mừng (x. Ratio 2016, s 54, s 57, s 61-62).
   3. Năm Thử: Anh em bám sát hai mục tiêu là: thực tập mục vụ và phân định ơn gọi. Đây là thời kỳ anh em được các cha xứ và cộng đoàn giáo xứ hướng dẫn và cũng là cơ hội để anh em “tự đào tạo” mình một cách tự giác, trưởng thành hơn qua những kinh nghiệm thực tế nơi môi trường phục vụ.
   4. Năm Thần I & II: Lưu ý đến việc xây dựng mối hiệp thông và bác ái trong tương quan với Chúa và với nhau, tinh thần đức tin trong học tập và phục vụ. Theo tinh thần Ratio 2016, đây là những năm cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Thủ Lãnh và là Mục Tử của Hội Thánh (x. Ratio 2016, s 35, s 36-38, s 68-69).
   5. Năm Thần III & IV: Nhấn mạnh đến “truyền giáo, đối thoại”, lưu tâm tới đức ái mục tử, thao thức mang tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người. Theo tinh thần Ratio 2016, đây là giai đoạn nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Tôi Tớ và Phu Quân của Hội Thánh (x. Ratio 2016, s 35, s 39-40, s 70-73).
   6. Năm Tập Vụ: Năm chuyển tiếp từ đời sống chủng viện sang đời sống mục vụ giáo xứ. Ratio 2016 gọi đây là năm “tổng hợp ơn gọi”, giúp anh em hệ thống kiến thức và thực tập đời sống phụng vụ, mục vụ, truyền giáo… và chuẩn bị gần cho việc lãnh nhận chức thánh (x. Ratio 2016, s 57, s 74-79).
Từ ngày 9 tháng 8 năm 2017, xét theo phương diện pháp lý, Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã hoàn toàn hoạt động độc lập. Đại Chủng Viện hướng tới hoàn thiện chương trình và cơ sở đào tạo, liên kết với các Đại Chủng Viện và các cơ sở đào tạo khác để không ngừng nâng cao phẩm chất đào tạo.
V. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
     –  Địa chỉ: Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định, Việt Nam
     –  Số điện thoại: 0228 3886 118
–  Email: dcvbuichu@gmail.com
–  Website: www.gpbuichu.org
Đại Chủng Viện Bùi Chu
Cập nhật ngày 20/11/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *