Các Đại Chủng viện tại Việt Nam

Chủng viện: (tiếng Latinh seminarium = vườn ươm, do từ semen = hạt giống) là nơi đào tạo chủng sinh hay tu sĩ để trở thành linh mục. Ngày 15-7-1563, Công đồng Trent đã chỉ thị thành lập trong mỗi giáo phận một chủng viện. Chủng viện thường đào tạo chủng sinh về 4 lĩnh […]

Thông báo – Chương trình Tuần Thánh & Đại lễ Phục Sinh năm 2021 – Giáo Xứ Lục Thủy

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2021 – GIÁO XỨ LỤC THỦY Kính chúc các cụ, ông bà và anh chị em tham dự các cử hành trong Tuần Thánh và Đại Lễ Chúa Phục Sinh cách sốt sắng với niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúa Chết và Sống Lại để […]

Thư mời – Hội Anh Em Làng Lục Thủy – Đồng hương Lục Thủy phía Nam

Thư mời (Ban liên lạc Đồng hương Lục Thủy – Hội Anh Em Làng Lục Thủy – Đồng hương Lục Thủy phía Nam) Kính gửi quý bà con – Lục Thủy – Đang làm ăn, sinh sống, học tập khu vực phía Nam – cùng toàn thể các vị khách quý! Căn cứ tình hình […]

Cáo phó Cụ Maria Vũ Thị Tỵ

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh Gia đình tang quyến chúng con trân trọng báo tin Ban Hành Giáo – Giáo Xứ Lục Thủy – Hội Đồng Làng – Làng Lục Thuỷ Ban lãnh đạo Giáo Khu 6 và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin! Cụ MARIA VŨ THỊ […]

CÁO PHÓ CỤ TRƯỞNG ĐA MINH VŨ VĂN HẢI

  CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh Gia đình tang quyến chúng con trân trọng báo tin Ban Hành Giáo – Giáo Xứ Lục Thủy – Hội Đồng Làng – Làng Lục Thuỷ Ban lãnh đạo Giáo Khu 2 và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin! Cụ Trưởng ĐA […]

Tiểu sử và Chân Dung 118 Vị Anh Hùng Tử Đạo Tại Việt Nam

Lời ngỏ Đây là Tiểu Sử và Chân Dung 118 Vị Anh Hùng Tử Đạo tại Việt Nam, được sắp xếp theo NĂM tử đạo. Mục đích là để chúng ta, con cháu các Ngài biết về hình ảnh, năm sinh, năm Tử Đạo, cũng như những lời của các Ngài để lại cho chúng ta noi theo. […]

Cha Cố Giuse Maria Phạm Châu Diên

LỄ GIỖ MÃN TANG LM. GIUSE MARIA PHẠM CHÂU DIÊN Vào lúc 10 giờ thứ Bảy, ngày 14/08/2010 tại nhà nguyện Hiệp Hội Thánh Mẫu, giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa thuộc Tổng Giáo phận TPHCM, cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ giáo xứ Hà Nội và cũng là cha Hạt trưởng […]