Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa

Các lễ nghi ngoài lễ nghi Công giáo Cũng như nhiều tôn giáo khác trên thế giới, Công giáo không chỉ là hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội, ra đời và phát triển từ xa xưa trong lịch sử và chính thức được truyền bá vào Việt […]

Trường Hồ Ngọc Cẩn – Quê tôi – Vũ Lục Thủy

TRƯỜNG HỒ NGỌC CẨN – QUÊ TÔI – Vũ Lục Thủy Ngày 16 tháng 10 năm 1949, quân đội Liên Hiệp Pháp nhảy dù xuống Bùi chu (1) và mấy làng lân cận, bộ đội chính quy Việt minh và du kích địa phương vội vã rút lui khỏi vùng Xuân trường. Ít tuần lễ […]

Họ Lục Thủy – Giáo xứ Phú Thọ khánh thành nhà thờ

Sáng ngày 09/01/2021 giáo họ Lục Thủy – giáo xứ Phú Thọ hân hoan tạ ơn Chúa mừng công thánh đường sau hơn bốn năm xây dựng. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10h00 và trước lễ giáo họ rước đón đoàn lễ nghi thật trang trọng. Cha chính giáo phận chủ tế, […]

Dựa vào căn cứ nào để tính giá đền bù đất nông nghiệp?

Theo quy định điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để tính giá đền bù đất nông nghiệp dựa vào giá đất cụ thể do UBND cấp Tỉnh của mỗi địa phương ban hành. Theo đó, khi tính giá đền bù các loại đất nói chung hay giá […]

Quy định pháp luật về chia thừa kế theo di chúc như thế nào?

Quy định pháp luật về chia di sản thừa kế theo Di chúc- Những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung Di chúc Nội dung câu hỏi: Gia đình tôi có 3 chị em, bố tôi bị bệnh nặng, mới mất cách đây sáu tháng. Trước khi chết bố tôi có […]