Lục Thủy quê hương

Giao hữu giữa hai đội bóng Lục Thuỷ FC và Lục Thuỷ Ấp FC 2022