Thuốc quý bị cất giấu trong nhân gian

THUỐC QUÝ BỊ CẤT GIẤU TRONG NHÂN GIAN !!! …… bán đầy chợ… ………..mọc đầy vườn ….. ………….rẻ như bèo …..tác dụng tốt ….nhưng không ai biết ! Lại một câu cũ rích …nghe nhiều cũng nhàm ! đó là người việt nam ăn nằm dẫm đạp lên thuốc quý , tay cầm chìa khóa […]

Người Lục Thủy làm bộ trưởng bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1901 mất 1945, xuất thân trong một gia đình khoa bảng ở làng Công giáo Lục Thủy, tỉnh Nam Định; thân phụ là Tổng đốc Vũ Ngọc Hoánh (hay Oánh), hàm Thái tử Thiếu bảo. Thuở nhỏ, ông học tại trường Albert Sarraut, và đỗ tú tài hạng ưu năm 1922. Sau đó […]

Danh sách các cha chuyển nơi mục vụ 12/2020 – Giáo phận Bùi Chu

DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN NƠI MỤC VỤ THÁNG 11-12/2020 Tác giả bài viết: TGM Bùi Chu STT QUÝ DANH GIÁO XỨ  ĐANG Ở GIÁO XỨ CHUYỂN ĐẾN 1 Cha Gioan Tô Văn Dũng LÁC MÔN, Trực Hùng, TN KIÊN LAO, Xuân Tiến, XT 2 Cha Giuse Vũ Văn Đình XUÂN DƯƠNG, Xuân Hòa, XT SA […]